Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

...

Πληροφορίες επικοινωνίας

Knossos Beach Bungalows & Suites
Κοκκίνη Χάνι, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: +30.2810.761.000, 2810.761.204
Swell Restaurant
Τηλ.: 2810-763083
Φαξ
: +30.2810.761.610
E-mail:
info@knossosbeach.gr